Vivenda en Cobas, Ferrol.

12/12/2014

Tratáse dunha intervención reparadora dunha casiña de praia.   A situación de partida precisaba de intervención para reparar a cuberta, afectada de filtracións, e de algúns tabiques de ou muros de fábrica.    A actuación non modifica nen alturas nen superficie da vivenda orixinal, mais convirte radicalmente a imaxe exterior, a utilidade da finca e o conforto interior, a luz e o aproveitamento mellor dos espazos interiores.

As fotos falan por sí mesmas.